Personvern

Sikkerhet og personvern

Denne policyen gjelder behandling av personopplysninger som CaseOnline Sweden AB ("CaseOnline.se") samler inn om deg som for eksempel kan komme fra via våre nettsteder (inkludert sosiale nettverk tilhørende tredjeparter), elektronisk post, sms, telefon, butikk, registreringsskjemaer , i andre kontakter med oss, kameraovervåking, fra tredjepart og fra offentlig tilgjengelig informasjon.

Vi beskytter ditt personlige personvern. Denne policyen styrer hvordan vi samler inn, bruker og beskytter informasjon om deg og hvordan du kan utøve dine rettigheter. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller kommentarer angående denne personvernpolitikken.

Under henvisning til EU-lovgivning henviser vi nedenfor til General Data Protection Regulation (GDPR) og annen gjeldende svensk lovgivning om databeskyttelse.

Hvilken informasjon samler vi om deg?

Med "personopplysninger" menes informasjon som angår deg og som kan identifisere deg.

I denne personopplysningspolitikken brukes begrepene "personopplysninger" og "informasjon om deg" synonymt og vekselvis.

Du kan vanligvis bruke nettstedet vårt uten å gi oss informasjon utover teknisk. På noen sider vil informasjon fra deg bli bedt om, for eksempel i forbindelse med kjøp og servicesaker eller hvis du registrerer deg for å motta elektroniske nyhetsbrev. Videre kan vi bruke informasjon om deg som vi har hentet fra andre kilder levert av tredjepart, f.eks. markedsførings- og salgsaktivitetsselskaper.

Den personlige informasjonen om deg samlet kan være:

Personlig og kontaktinformasjon - for eksempel navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer, demografisk informasjon (for eksempel fødselsdato, alder, kjønn, geografisk beliggenhet, favorittprodukter og hobbyer), og når det er klart berettiget for formålet med behandlingen eller viktigheten av en sikker identifikasjon, inkludert personnummer.

Økonomisk informasjon - informasjon som er nødvendig for å fullføre en bestilling eller som du bruker for å gjøre et kjøp, for eksempel betaling eller kredittkortinformasjon.

Teknisk informasjon om enheten din eller internettforbindelsen - for eksempel IP-adresse, informasjonskapsler, geografisk beliggenhet og innloggingsinformasjon.

Informasjon om brukeratferden din - for eksempel søkemønster og aktiviteter på nettstedet, responstid for sider og hvordan du bruker tjenestene våre.

Brukergenerert informasjon - innhold som du selv registrerer, sender inn eller publiserer, for eksempel i forbindelse med samtaler til kundeservice (som kan spilles inn), konkurranser, påmelding til nyhetsbrev og innhold som du deler med oss ved å laste opp på vår hjemmeside eller på sosialt nettverk (som du lar nettverket dele med oss), for eksempel tekster, videoer og fotografier.

Informasjon fra andre kilder - Generelt tilgjengelig informasjon eller informasjon fra våre partnere som vi samler inn, for eksempel for å holde informasjonen om deg oppdatert eller for å sikre for eksempel betaling.

Formål og rettslig grunnlag

For at behandlingen av dine personopplysninger skal være lovlig, er det et juridisk grunnlag for dette, dvs. at det er nødvendig å oppfylle en avtale med deg eller en juridisk forpliktelse som ligger hos oss, eller at behandlingen blir utført i samsvar med en interessebalanse eller at du har gitt ditt samtykke til en spesifikk behandling. Nedenfor er eksempler på formålene vi behandler dine personopplysninger for og på bakgrunn av hvilket juridisk grunnlag dette er gjort.

CaseOnline Sweden AB behandler dine personopplysninger til forskjellige formål. Hovedsakelig behandler CaseOnline Sweden AB din informasjon for følgende formål og følgende angitte juridiske grunnlag for det samme:

Et av våre primære formål med å samle inn personopplysninger er å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde, for eksempel å behandle og levere dine bestillinger, fakturere og tilby kundeservice og andre forpliktelser knyttet til kjøp av våre produkter. For eksempel kan det hende vi må svare på spørsmålene dine gjennom vår kundeservice relatert til kjøpet og sende ut informasjon til deg for produktsikkerhetsformål, f.eks. hvis noen av produktene våre må tilbakekalles, og på annen måte forsikre oss om at juridiske krav er oppfylt (for eksempel regnskapsloven).

Juridisk grunnlag: Overholdelse av kontrakter (salgsbetingelser) eller juridisk forpliktelse

Et annet hovedformål er å kunne tilby deg gode produkter og tjenester gjennom tilpassede tjenester og å levere bedre tjenester med mer relevant innhold. Vi bruker informasjonen vi samler inn for å gi deg informasjon om produkter du trenger, men også for å forstå kundene våre bedre. For å oppnå dette gjør vi blant annet kundeundersøkelser. Videre analyserer vi informasjon om kundenes demografiske og geografiske forhold, interesser og oppførsel basert på informasjonen vi mottar fra nettstedet vårt eller andre såkalte profileringstjenester. Kunde- og markedsanalyser og behandling for statistiske formål utføres på et samlet nivå og er ikke ment å identifisere enkeltkunder.

Rettslig grunnlag: legitim interesse

Vi kan bruke informasjon om deg for å sende nyhetsbrev via mail, e-post, SMS / MMS eller telefonisk, informere deg om nye produkter, kampanjer, tilbud, konkurranser og annen informasjon om våre produkter og aktiviteter som vi tilbyr og som vi tror kan være av interesse for deg. Vi kan dermed bruke informasjonen om deg til direkte markedsføring, inkludert såkalt profilering, forutsatt at du ikke har instruert oss om ikke å gjøre det. I den grad du ikke har et kundeforhold med oss eller har hatt et i løpet av de siste tolv månedene, vil vi imidlertid bare bruke informasjonen din til elektronisk direkte markedsføring hvis du har gitt ditt samtykke. Din personlige informasjon kan også brukes til interessebasert annonsering på internett via oss eller de digitale annonseringsnettverkene vi jobber med og som i noen tilfeller kan tilpasses dine interesser basert på informasjon vi har samlet inn, såkalt profilering.

Du har når som helst mulighet til å motsette oss å bruke dine personopplysninger til direkte markedsføringsformål ved å kontakte oss på den måten som er beskrevet under overskriften Kontakt nedenfor, eller direkte i våre elektroniske utsendelser.

Juridisk grunnlag: legitim interesse eller samtykke (med mindre annet uttrykkelig er angitt i forbindelse med innsamlingen av dine personopplysninger).

CaseOnline Sweden ABs legitime interesse for ovennevnte behandling av personopplysninger er å tilby deg en bedre kjøps- og kundeopplevelse, samt å gi deg personlige tilbud og annen relevant informasjon.

Informasjon om informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler, elektroniske bilder og lignende sporingsteknikker på vår hjemmeside og i vår e-postkommunikasjon. For informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler og lignende, se informasjon om informasjonskapsler .

Hvem avslører vi informasjonen din?

Vi behandler dine personopplysninger med største omhu, og informasjonen din blir bare brukt av oss og av utvalgte tredjeparter.

Tredjeparter som vi bruker for å hjelpe oss med å utføre vår virksomhet (som for eksempel for kundeundersøkelser og utsendelser) har bare lov til å bruke din personlige informasjon på våre vegne og for de spesifikke oppgavene de har å utføre i henhold til våre instruksjoner og fungere som personopplysningsassistenter til oss. De er pålagt å holde din personlige informasjon konfidensiell og sikker. Hvis det kreves av loven, har du rett til å motta en liste over mulige assistenter av personopplysninger som behandler dine personopplysninger på vegne av oss.

For å kunne tilby bedre tjenester og i markedsføringsøyemed, kan vi også videreformidle dine personopplysninger til tredjepart, vanligvis da som uavhengige personopplysningsledere, slik at de kan utføre en tjeneste for oss eller deg, for eksempel for adresseoppdateringer, en post- eller godstjeneste- selskaper som leverer produkter, forsikringsselskaper, banker / kredittinformasjonsselskaper eller til digitale annonsenettverk vi jobber med.

Vi kan også i andre spesielle tilfeller røpe personlig informasjon, f.eks. når vi har grunn til å tro at informasjonen er nødvendig for å identifisere, kontakte eller straffeforfølge noen som kan ha krenket nettstedet, eller som på annen måte har krenket eller krenket våre rettigheter eller eiendom eller rettighetene til våre kunder eller andre besøkende.

Overføring av personopplysninger til land utenfor EU / EØS krever at det aktuelle landet har en avtale med EU / EØS, at landet anses å ha tilstrekkelig lov om databeskyttelse, eller at vi har inngått en avtale med den nåværende tredjepart som de er pålagt å søke av EU-kommisjonen klausuler om beskyttelse av personvern. Du kan finne en liste over godkjente tredjeland og standardklausuler på Europakommisjonens nettsted og på det svenske Datatilsynets nettsted om dataoverføring til tredjeland.

Dine rettigheter

I samsvar med loven har du rett til å be om informasjon om personopplysninger vi har om deg etter at du har identifisert deg og tydelig angitt hvilken informasjon du ønsker å få tilgang til. En slik forespørsel må være skriftlig og individuelt signert og sendt til adressen gitt under overskriften Kontakt nedenfor. Vi vil svare på forespørselen din så snart som mulig og innen en måned. I tilfelle vi ikke klarer å oppfylle forespørselen din, vil vi varsle deg og oppgi hvorfor.

Hvis du mener at informasjonen om deg er feil eller ufullstendig, har du på en måte og begrenset til det som er foreskrevet i lov, rett til å kontakte oss med en forespørsel om korreksjon. Vi vil korrigere eller oppdatere informasjonen din så snart som mulig.

Du har også lov i lov til å be om fjerning av dataene om deg eller å be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger og trekker tilbake samtykke. Du har også loven til å ha rett til å ha (portert) personopplysningene du har gitt oss.

Vær oppmerksom på at vi kan bli pålagt å oppbevare nødvendig personlig informasjon i forbindelse med sletting, tilbakekall av samtykke eller porting for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov eller kontrakt. Det kan også være lov for oss ved lov å oppbevare visse personopplysninger for å imøtekomme våre forretningsbehov.

Du har rett til å gjøre innvendinger mot slik behandling av dine personopplysninger som vi gjør med en balanse av interesser, inkludert profilering. Vi må da, etter å ha spesifisert hvilken behandling du tar imot, vise at det er interesser som veier tyngre. Du har også når som helst rett til å innvende mot behandlingen av dine personopplysninger som er laget for direkte markedsføring.


Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi lagrer bare dine personopplysninger så lenge som er nødvendig for de formålene som er gitt i denne personopplysningspolitikken eller som påkrevd i lov eller kontrakt. Dine personopplysninger blir slettet eller anonymisert når de ikke lenger er relevante for de formålene de er samlet inn for eller ikke lenger er påkrevd i henhold til lov eller kontrakt.

Hva gjør vi for å beskytte informasjonen din?

For å forhindre uautorisert tilgang, bruk, endring, ødeleggelse eller avsløring, har vi etablert passende og fornuftige standarder for å beskytte og sikre informasjonen om deg som vi behandler. Det gjøres tiltak for å forhindre uautorisert eller ulovlig behandling av informasjonen din og utilsiktet tap eller ødeleggelse av eller skade på denne informasjonen. CaseOnline Sweden AB bruker blant annet SSL (Secure Socket Layer), noe som betyr at ordrene du legger inn er kryptert.

Hvis en personopplysningshendelse blir oppdaget, vil dette på en måte som er foreskrevet i lov rapporteres til Datatilsynet og til deg.

Koblinger til andre nettsteder

Vær oppmerksom på at det kan være lenker til andre nettsteder på dette nettstedet. I tilfelle du følger en slik lenke, kan dette bety at du besøker andre nettsteder som inneholder andre personvernregler enn de som er angitt i denne personvernregelen.

Endring av personopplysningspolitikk

Denne personvernpolitikken kan oppdateres av oss. Hvis det er vesentlige endringer i denne personvernregelen, vil vi varsle deg ved å plassere en klar melding på nettstedet eller på annen måte som kreves. Vi oppfordrer deg til å lese denne personvernregelen for å holde deg informert om hvordan vi behandler din personlige informasjon.

Klager og skader

Hvis du mener at behandlingen av personopplysningene dine har blitt behandlet feil, vennligst informer oss så snart som mulig. Du har også muligheten til å inngi en klage til Datatilsynet angående vår behandling av personopplysninger.

Hvis du mener at du har fått skader som et resultat av vår behandling av dine personopplysninger i strid med loven, kan du ha krav på erstatning. Du kan deretter be om erstatning fra oss eller reise sak i retten.

Kontakt

CaseOnline Sweden AB, 559042-0724, er ansvarlig for behandling av personopplysninger av dine personopplysninger som beskrevet ovenfor, med mindre annet er uttrykkelig angitt i forbindelse med innsamlingen av dine data. CaseOnline Sweden AB overholder svensk lovgivning om databeskyttelse. Hvis du har spørsmål om retningslinjene eller behandlingen av personopplysninger, vennligst kontakt oss som nedenfor.

CaseOnline Sweden AB
Blomgatan 17 B
973 31 Luleå
Org.nr. 559042-0724
E-post: info@caseonline.se

*** Personvernreglene ble vedtatt av CaseOnline Sweden AB 24. juli 2019