Personvernpolicy

1 Omfanget av personvernreglene

1.1 Følgende beskriver hvordan CaseOnline Sweden AB, organisasjonsnummer 559042-0724, med adresse Blomgatan 17 B, 973 31 Luleå, Sverige ("CaseOnline.no", "oss" eller "vi") behandler personopplysninger.

1.2 Personvern er et spørsmål som er en prioritet for oss. Det er derfor viktig for oss å beskytte dine personopplysninger og å sikre at behandlingen av dem skjer på en riktig og lovlig måte.

1.3 I denne personvernerklæringen forklarer vi hvilke typer personopplysninger vi kan behandle og for hvilket formål vi behandler dem. Denne personvernerklæringen gjelder når du bruker nettstedet vårt, appen og tjenestene som inngår i en app eller på et nettsted administrert av CaseOnline Sweden AB, og når du kjøper og leverer varer fra CaseOnline Sweden AB ("Tjenesten"). Personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk levende person. Eksempler på personlig informasjon er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Informasjon om IP-numre og om din brukeratferd når du bruker tjenesten kan også utgjøre personlige data. Behandlingen inkluderer all håndtering av personopplysninger, som innsamling, analyse, registrering og lagring. Vi rapporterer også om behandlingen av personopplysninger og hvilke valg og hvilke rettigheter du har i forhold til det. Vi ber deg lese vår personvernpolicy nøye og få deg til å forstå innholdet.

1.4 Vær oppmerksom på at denne personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som CaseOnline Sweden AB er ansvarlig for personopplysninger for. Dette betyr at vi er ansvarlige for behandlingen og behandlingen av dine personopplysninger. Det betyr også at det er for oss at du skal henvende deg med spørsmål eller kommentarer, eller hvis du vil utøve noen av rettighetene du har i forhold til vår håndtering av dine personopplysninger.

2. Kilder til personopplysninger

2.1 Retningslinjene gjelder personopplysninger som vi samler inn fra følgende kilder:

a) Bestillinger og henvendelser til kundeservice

Informasjon oppgitt når du bestiller, din kundelogg og e-postkommunikasjon med vår kundeservice.

b) Jobbsøknader

Informasjon gitt av deg i forbindelse med jobbsøknader.

c) Nettsteder som drives av CaseOnline Sweden AB

Informasjon samlet på våre domener og i våre apper, samt våre nettsteder på sosiale medier som tilhører tredjeparter som Facebook, Twitter, Google, Pinterest, Linkedin og Instagram.

d) E-postkommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon mellom deg og CaseOnline Sweden AB.

e) Demografiske data

All informasjon du gir når du registrerer deg, samles inn. Geografisk informasjon om boligområde kan også samles inn.

f) Informasjon om bruk av våre nettsteder / kommunikasjon

Når du besøker nettstedet vårt, bruker vi automatiske datainnsamlingsteknikker for å samle inn informasjon om dine aktiviteter. Dette inkluderer lenker du klikker på, sider og innhold du ser på og tilsvarende informasjon og statistikk om besøket ditt. Informasjonen blir hentet automatisk ved hjelp av informasjonskapsler (nettleser-informasjonskapsler og økt-informasjonskapsler) og ved hjelp av tredjeparts sporingstjenester. informasjon om arbeidsgiver / organisasjon, adresse og tittel. Visse opplysninger innhentes automatisk når du bruker tjenesten, inkludert informasjon om din bruk av tjenesten, tekniske data som IP-adresse, maskinvaretype, operativsystem og nettleserversjon, geografisk informasjon og adresseinformasjon. Vi kan oppdatere informasjonen din fra andre offentlige registre, som f.eks. SPAR, om nødvendig for å opprettholde godt registervedlikehold.

g) Teknisk informasjon, datamaskin / mobiltelefon

Informasjon om datamaskinen din eller lignende utstyr som brukes til å få tilgang til nettstedet vårt, f.eks. IP-adressen til datamaskinen / enheten, operativsystemet, nettleseren og versjonen. Hvis du bruker en smarttelefon eller annen mobilenhet, samler vi også inn informasjon om telefonens unike ID, reklame-ID, geografiske beliggenhet osv. For enheten.

3. Personopplysninger behandlet

Vi kan håndtere følgende personopplysninger som kan tilskrives deg:

a) Kontaktinformasjon i forbindelse med bestilling av varer eller støttesaker

• Navn

• Adresse

• Land

• Telefonnummer

• Epostadresse

• Kundenummer

• Brukernavn og passord

b) Tilleggsinformasjon om deg som har enkeltpersonforetak eller personlig kundenummer

• Personnummer

c) Kontaktinformasjon for levering av nyhetsbrev, kampanjer og viktig informasjon

• Epostadresse

• Firmanavn / navn

• Organisasjonsnummer / personnummer

d) Kontaktinformasjon i forbindelse med jobbsøknader

• Navn

• Epostadresse

• Telefonnummer

• Kjønn

• Søkt på jobb

• Fødselsdato

• Informasjon gitt av referanser

• Sammendrag av intervjuer

• CV

• Personlig brev

e) Kontaktinformasjon i forbindelse med at du kontakter oss via nettstedet eller via e-post

• Navn

• Epostadresse

• Telefonnummer

f) Informasjonskapsler

Permanente informasjonskapsler brukes på CaseOnline Sweden ABs nettsted www.caseonline.no for den beste funksjonaliteten. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som er lagret på datamaskinen din og som inneholder informasjon.

g) Loggfiler

Vi samler inn informasjon ved hjelp av loggfiler som registrerer aktiviteter på nettstedet vårt og samler inn statistikk om dine surfevaner.

h) Nettmerker

Webkoder er skript med koder som er koblet til grafiske objekter på et nettsted eller i en e-post. Hensikten med dem er å sende data tilbake til oss. Eksempler på samlet informasjon er teknisk informasjon som IP-adresser og informasjon om hvordan du skal svare på en e-postkampanje (f.eks. Tidspunktet da e-posten ble åpnet, lenken du klikket på, hvis du bruker datamaskin / mobiltelefon osv.) Vi bruker webkoder på nettstedet vårt og i e-postkommunikasjon.

4. Formålet med saksbehandlingen og hjemmelen

4.1 Vi behandler dine personopplysninger under a) ovenfor for formålet, og basert på vår legitime interesse i å muliggjøre bestillinger, for å informere deg om våre oppdateringer av Tjenesten og bruksvilkår, for å tilby direkte markedsføring, for å forhindre bruk av Tjenesten i brudd på vilkårene for bruk av tjenesten og for å forhindre og undersøke misbruk av tjenesten. Vi behandler også personopplysningene dine under a) ovenfor for å oppfylle forpliktelser i henhold til loven.

4.2 Vi behandler dine personopplysninger under b) for de formål som er angitt i 4.1 ovenfor og det juridiske grunnlaget for å oppfylle avtalen med deg.

4.3 Vi behandler dine personopplysninger under c) for formålet, og basert på vår legitime interesse i, å gi nyhetsbrev, kampanjer og viktig informasjon til deg.

4.4 Vi behandler dine personopplysninger under d) med det formål å administrere stillingssøknader. For utlyste stillinger behandler vi denne informasjonen basert på vår legitime interesse i å administrere stillingssøknader i forbindelse med den utlyste stillingen. For spontane søknader behandler vi denne informasjonen basert på ditt samtykke.

4.5 Vi behandler dine personopplysninger under e) for formålet, og basert på vår legitime interesse i, for å følge opp spørsmål fra deg.

4.6 Vi behandler dine personopplysninger under f) - h) ovenfor for formålet, og basert på vår legitime interesse i, for å oppfylle generelle forretningsformål som å forbedre din opplevelse av Tjenesten, for å forbedre og utvikle Tjenesten og nye tjenester og produkter, for å analysere din bruk av Tjenesten, for å sikre den tekniske funksjonaliteten til Tjenesten, for å forhindre bruk av Tjenesten i strid med vilkårene for bruk av Tjenesten, for å forhindre og undersøke misbruk av Tjenesten, for å måle effekten av markedsføring og reklamekampanjer og for levering av statistikk og analyser.

5. Lagring av personopplysninger

5.1 Vi lagrer din personlige informasjon i samsvar med punkt a) - b) ovenfor så lenge du har en konto hos oss. Vi lagrer deretter dine personlige data for markedsføringsformål til du motsetter deg slik behandling. I andre henseender behandler vi personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller som vi er forpliktet til i henhold til loven.

5.2 Vi lagrer din personlige informasjon i samsvar med punkt c) ovenfor til du gir oss beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev, kampanjer og viktig informasjon fra oss.

5.3 Vi lagrer dine personopplysninger i samsvar med punkt d) ovenfor til søknadsprosedyren er fullført, alternativt for spontane søknader til du trekker tilbake samtykket ditt (dog i maksimalt to år).

5.4 Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med punkt e) til saken med deg er avsluttet.

5.5 Vi behandler personopplysningene dine i samsvar med punkt f) - h) ovenfor så lenge det er nødvendig for å oppnå formålene i punkt 4.6 ovenfor.

5.6 I den grad personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen, eller behandlingen av andre grunner ikke lenger vil være tillatt, blir dataene anonymisert eller slettet.

6. Mottaker

6.1 Vi kan avsløre nødvendig kontaktinformasjon til våre personopplysningsassistenter, f.eks. selskaper som jobber med fakturaadministrasjon eller IT- og skytjenester. I slike tilfeller inngås avtaler om personopplysningsassistenter som sikrer at personopplysningene dine kun behandles i samsvar med denne personvernpolicyen.

6.2 Annen informasjon blir ikke gitt til tredjeparter for noe annet formål enn å oppdatere informasjon for offentlige registre eller statistikk / analyser utført av tredjeparter på våre vegne. Informasjonen blir i størst mulig grad avpersonifisert. Tredjeparter gis ikke noen rett til å bruke dine personlige data til andre formål enn de som er angitt i denne personvernpolicyen. Personlig informasjon kan også avsløres hvis vi er forpliktet til å gjøre det som et resultat av en rettsavgjørelse, eller hvis vi har fått ditt samtykke til slik avsløring. Hvis det er mistanke om at du har begått en forbrytelse i forbindelse med bruken av tjenesten, kan informasjon på forespørsel bli utlevert til myndighetene.

7. Håndtering av personopplysninger

7.1 Vi har designet en rekke metoder for å holde den personlige informasjonen du gir så hemmelig og sikker som mulig. Vær oppmerksom på at beskyttelsen ikke dekker informasjon som du velger å dele på sosiale medier.

7.2 Personopplysningene dine håndteres kun av autorisert personell som har tilgang til dem i kraft av sin stilling, og som bare må ha tilgang til / bruke dataene for det oppgitte / berettigede formålet.

7.3 Vi lagrer din personlige informasjon i våre driftsmiljøer. Vanlige sikkerhetsmetoder brukes her for å forhindre uautorisert tilgang. Vi følger gjeldende lover og allment aksepterte standarder for å beskytte privat og sensitiv informasjon.

8. Dine rettigheter

8.1 Du har rett til å motta bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg, og i så fall å ha tilgang til disse personopplysningene og også informasjon om personopplysningene og vår håndtering av dem.

8.2 Du har rett til å få feilaktige personopplysninger om deg korrigert av oss uten unødig forsinkelse. Du har også rett til å supplere ufullstendige personopplysninger i visse tilfeller, med tanke på formålet med behandlingen.

8.3 Du har rett til å slette dine personlige data av oss under visse omstendigheter, f.eks. hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, eller hvis personopplysningene er behandlet ulovlig.

8.4 Hvis behandlingen vår er basert på ditt samtykke, kan du når som helst tilbakekalle samtykket ditt ved å kontakte oss. Hvis du tilbakekaller ditt samtykke, har vi ikke lenger rett til å utføre denne behandlingen.

8.5 Du har rett til å kreve at vi i visse tilfeller begrenser behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du f.eks. Hvis du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene, kan du kreve at vi begrenser behandlingen av opplysningene i løpet av den tiden det tar oss å kontrollere om dataene er riktige.

8.6 Du har rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger som skjer på grunnlag av CaseOnline Sweden ABs legitime interesse. Hvis dette skjer, må vi demonstrere tvingende legitime grunner som oppveier dine interesser, rettigheter og friheter for å fortsette behandlingen.

8.7 Du har rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger i den grad behandlingen foregår for direkte markedsføring. I tilfelle en slik innvending vil vi ikke lenger behandle dine personopplysninger for det formålet.

8.8 Du har rett til under visse omstendigheter å innhente personopplysningene du har gitt oss og som gjelder deg i et elektronisk format som er mye brukt. Du har rett til å overføre slik informasjon til en annen personopplysningsansvarlig (dataportabilitet).

8.9 Hvis du har synspunkter på behandlingen av dine personlige data, er du velkommen til å kontakte oss. Du har også rett til å sende inn klager om behandlingen av dine personopplysninger til Datatilsynet.

9. Tillegg og endringer

Vi kan gjøre tillegg eller endringer i denne personvernerklæringen. Hvis vi gjør det, vil vi publisere den oppdaterte policyen på nettstedet vårt. Hvis dette skjer, må du lese den oppdaterte personvernpolicyen nøye.

10. Kontakt oss

For å oppdatere, rette eller slette informasjon vi har om deg eller bruke rettigheter som tilfaller deg som ovenfor, er du velkommen til å kontakte oss på info@caseonline.se.

Denne personvernerklæringen gjelder fra 23. mai 2018