Tastatur for jobb skole og spill | CaseOnline.no

Tastatur

TASTATUR

Tastatur er standardisert gjennom ISO/IEC 9995 ("Information technology — Keyboard layouts for text and office systems") fra 1994.
Standarden beskriver ikke de spesifikke tastaturene, men gir et rammeverk for andre standarder.
Svensk tilpasning av dette tastaturet er spesifisert i standarden SIS 66 22 41.
Et tastatur for databruk består av en rekke forskjellige typer taster. Teksttaster og sporadiske modifikasjonstaster er en arv fra skrivemaskinen.
Utseendemessig er et datatastatur ofte utformet etter en viss grunnleggende design med taster i fem eller seks horisontale rader.
I midten av tastaturet er teksttastene, mens andre typer taster er plassert rundt.
Tastene på de ulike radene er vanligvis plassert på skrå i forhold til tilstøtende rader, noe som er en arv fra skrivemaskinens tidsalder og i hvert fall i teorien burde kunne lette fingersetting.
Tellet fra toppen består tastene i de forskjellige tasteradene av følgende typer taster:

CaseOnline sier forskjellige typer tastaturer for stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner, TV-er, mobiltelefoner og andre enheter.
Vi tilbyr et bredt utvalg av tastaturer alt fra spill til skolearbeid og media.